هوش مصنوعی

دگردیسی هوش مصنوعی و ظهور سریع کلان داده

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT با تاکید بر دگردیسی هوش مصنوعی و ظهور سریع کلان داده ها (بیگ دیتا) گفت: ارائه الگوریتم یادگیری عمیق انقلابی عظیم در این عرصه به شمار می رود.

28 مهر 1399

ضربه به زیرساخت های ارتباطی با ممنوعیت واردات تجهیزات فناوری

عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی می گوید جلوگیری از فرایند واردات تجهیزات سخت افزار آسیب جدی به زیرساخت های کشور و کسب وکارهای فعال در این حوزه می زند.

3 تیر 1399